Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

   

 

Podporuje mojeID

Úvod » PRO KOČKY » Antiparazitika » Beaphar SOS antiparazitní obojek pro kočky 35 cm


        

Beaphar SOS antiparazitní obojek pro kočky 35 cm

skladem

 

Číslo produktu: VET03494
běžná cena 216,00 Kč
naše cena bez DPH : 136,36 Kč
naše cena s DPH (21 %):
165,00 Kč

Kompletní specifikace

Popis:

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

SOS Flea 1,918 g medikovaný obojek pro kočky

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Každý obojek obsahuje:

Léčivá látka:

Stirofosum 1,918 g

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1

3. LÉKOVÁ FORMA

Medikovaný obojek.

Bílý obojek.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Cílové druhy zvířat

Kočky

4.2 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Působí proti blechám (Ctenocephalides felis) u koček.

4.3 Kontraindikace

Nepoužívat: u nemocných nebo oslabených koček, u koček se sníženou funkcí jater, nepoužívat u koťat do 6měsíců, u zvířat s přecitlivělostí na organofosfátové sloučeniny.

4.4 Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Obojek, který je kolem krku kočky příliš těsný, může způsobit podráždění kůže.

4.5 Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Obojek je vodě odolný, plavání, mytí nemá vliv na uvolňování látky z obojku.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Lidé se známou přecitlivělostí na stirofos (tetrachlorvinphos) by se měli vyhnout přímému kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.

Po aplikaci přípravku si umyjte ruce. Zabraňte kontaktu s očima a sliznicemi. Pokud dojde k zasažení očí, vypláchněte je velkým množstvím vody. V případě přetrvávajícího podráždění vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte lékaři příbalovou informaci nebo etiketu.

4.6 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Občas se může vyskytnout podráždění na krku v důsledku nošení obojku. Pokud k tomu dojde, doporučuje se odstranění obojku až do úplného vymizení symptomů. Žádná zvláštní léčba není nutná.

4.7 Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Použití u březích nebo laktujících koček se nedoporučuje.

4.8 Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nejsou známy.

1. Podávané množství a způsob podání

Dávkování: 1 obojek pro jednu kočku

Doba účinnosti: působení obojku je optimální po 4 dnech a trvá 8 měsíců proti blechám (Ctenocephalides felis).

Způsob aplikace: Obojek zapněte kolem krku kočky, aby nebyl příliš těsný, odstřihněte přebývající část obojku s přihlédnutím na možný růst zvířete.

4.10 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

U koček dochází k intoxikaci většinou v důsledku kousání obojku.

První pomoc: odstraňte obojek

4.11 Ochranné lhůty

Není určeno pro potravinová zvířata.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: ektoparazitika pro lokální aplikaci, včetně insekticidů; organofosfátové sloučeniny

ATCvet kód: QP53AF14

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Účinná látka stirofos (tetrachlorvinphos) je inhibitor aktivity cholinesterázy, zabíjí parazity předtím, než začnou sát na zvířeti.

5.2 Farmakokinetické údaje

Obojek po dobu 8 měsíců uvolňuje neustále látku působící proti blechám (Ctenocephalides felis).

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Polyvinylchlorid

Diisononyl-adipát

Uhličitan vápenatý

Sojový olej

Oxid titaničný

Kalcium-stearát

Zinkum-stearát

Kyselina stearová

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 3 roky.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

6.5 Druh a složení vnitřního obalu

Sáček je tvořen vícevrstvou fólií z papíru, hliníku a polyethylenu. Sáček je uložen v potištěné kartónové krabici. Sáček obsahuje 1 obojek.

6.6 Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

Přípravek nesmí kontaminovat vodní toky, protože může být nebezpečný pro ryby a další vodní organismy.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Beaphar B.V.

Drostenkamp 3, 8101 BX Raalte

Nizozemsko

Tel.:0031 (0)572 348 834

Fax:0031 (0)572 348 835

E-mail: hqu@beaphar.com

8. Registrační číslo

99/041/09-C

9. Datum registrace/ prodloužení registrace

29. 5. 2009 / 29. 4. 2015

10. DATUM REVIZE TEXTU

Duben 2015

DALŠÍ INFORMACE

Veterinární léčivý přípravek je vydáván bez předpisu.

Vyhrazený veterinární léčivý přípravek.

Mjk4ZTU2N